بنیاد ایران شناسی

سومین شماره فصلنامه گزارش ایران‌شناسی

بهار 1398

فصلنامه گزارش ایران‌شناسی مجله‌ای فرهنگی- خبری در حوزه ایران‌شناسی است که به یاری خداوند سومین شماره پیاپی آن به‌صورت دیجیتالی بر روی وبگاه بنیاد ایران‌شناسی قرار گرفته است.
اهم مطالب ارائه شده در این نشریه، ارائه گزارشی از فعالیت‌های 3 ماهه بنیاد ایران‌شناسی در حوزه دیدارها، همایش‌ها، اقدامات واحد تحصیلات تکمیلی و شعب استانی، همچنین ارائه اخبار و رویدادهای مربوط به حوزه ایران‌شناسی و مطالعات ایرانی در سطح داخلی و خارجی شامل: جغرافیا و طبیعت، کاوش‌ها و کشفیات باستان‌شناسی، فرهنگ و هنر است.
قابل ذکر است در این شماره مصاحبه‌های ویژه‌ای با سرتیب دکتر محمد حسن نامی و دکتر محمود احمدی ارائه شده و در بخش دیگری شرح مختصری از مناسبت‌های و آیین‌ها نوروزی و بهاری به همراه مختصری از تازه‌های نشر ارائه شده است.